Nasze stowarzyszenie współpracuje z Polskim Teatrem Historii oraz Fundacją Stonoga.

Polski Teatr Historii

Polski Teatr Historii został powołany do życia na początku 2013 roku i za sprawą nietypowego charakteru różni się znacznie od innych teatrów. Wracając do tradycji i do początków istnienia tego typu organizacji, postanowiliśmy sięgnąć do źródła i stworzyć teatr na wzór teatru nomadycznego, otwartego na kontakt z widzem. Wyrwaliśmy teatr z oków scen dekoracji, eleganckich strojów, konwencji i wyszliśmy z ofertą do odbiorcy. W zamyśle naszych poczynań tkwi docieranie tam, gdzie teatr dociera rzadko lub wcale. W czasach wszechobecnych multimediów i rzeczywistości cyfrowej zachęcamy do refleksji, próbujemy powstrzymać pęd życia codziennego i poprzez nasze spektakle – przybliżyć świat wartości uniwersalnych. W ramy naszej działalności wpisuje się dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz wizja propagowania poprzez sztukę wartości patriotycznych i wiedzy na temat historii Polski wśród społeczeństwa. Podstawowym celem funkcjonowania Polskiego Teatru Historii jest pełnienie misji katolicko-patriotycznej.

www.teatrprowincja.pl

Fundacja Stonoga

Fundacja Stonoga funkcjonuje od 2010 roku Istnieje po to, by pomagać najbardziej potrzebującym – rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.
Pozyskuje fundusze na to, by życie z chorobą było łatwiejsze. Finansuje rehabilitacje, kupuje leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywa koszty leczenia oraz wspiera Podopiecznych swoją pamięcią, dobrym słowem, niesie nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Fundacja ma swoją siedzibę na Śląsku, jednak podopieczni pochodzą z całej Polski.

www.fundacjastonoga.pl

Pozytywnie

facebook