Droga Krzyżowa

Data: 14.03.2014

Autor: Ks. Jan Twardowski

Autor zdjęć: © Guziec flickr.com

Na początku drogi krzyżowej słowa Ewangelii świętej: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje!" (Mk 8,34)

STACJA I

Pan Jezus na śmierć skazany

Niesprawiedliwość. Tak często skarżymy się na niesprawiedliwość, a jacy sami jesteśmy? Czy potrafimy skontrolować nasze, często niesłuszne, krzywdzące sądy?

Czy nie jesteś Piłatem, który oskarża bliźnich?

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Jezus stanął po stronie dźwigających krzyż. Solidarność z cierpieniem innych - stanąć po stronie cierpiących.

Kiedy spada na nas cierpienie, czy rozumiemy to jako zaproszenie do solidarności? Czy potrafimy stanąć po stronie cierpiących?

STACJA III

Pierwszy upadek Jezusa

Poniewierka.

Jezus idzie jak bohater z podniesioną głową, ale idzie niepewnym krokiem, umęczony, popychany.

Przewraca się.

Módlmy się za ludzi poniewieranych na tym świecie, za ludzi przewracanych przez przemoc.

STACJA IV

Jezus spotyka swoją matkę

Zrozumienie.

Matka Boska spojrzała na Jezusa i zrozumieli się wzajemnie.

Módlmy się o to, żeby spotkać kogoś, z kim można się porozumieć w cierpieniu, powołaniu, zrozumieniu innych.

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kogo widzimy w potrzebującym: natręta czy Pana Jezusa?

STACJA VI

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Współczucie.

Czy potrafimy bez czułych słów, deklamacji, kazań, dostrzec potrzeby drugiego człowieka, jego zapłakaną twarz?

STACJA VII

Drugi upadek Jezusa

Przemoc.

Módlmy się za tych, którzy ulegają przemocy, za poniewieranych, prześladowanych, tych, których ludzie chcą przewrócić, podeptać.

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Wierność.

Czy umiemy tylko płakać i lamentować, czy potrafimy też pomagać?

Czy tylko jesteśmy bierni, czy potrafimy służyć?

STACJA IX

Trzeci upadek Jezusa

Módlmy się za tych, którzy popadli w rozpacz, za niedożywionych, chorych, bezrobotnych i za tych, którzy budują szkoły, szpitale, którzy leczą rannych, podają chleb, za wszystkich ludzi, którzy nieraz znajdują się na drodze krzyżowej swej ciężkiej pracy dla innych.

STACJA X

Pan Jezus z szat obnażony

Módlmy się za wszystkich ośmieszonych, za tych, którzy stali się całkiem bezbronni, tak jak Jezus stał się bezbronny w rękach ludzi.

STACJA XI

Pan Jezus przybity do Krzyża

Ból.

Pamiętajmy o ludziach, którzy cierpią w tej chwili, którzy wyją z bólu. Są ich tysiące...

Pamiętajmy o tym, że co roku na świecie miliony ludzi umierają z głodu.

Jak często chrześcijanie krzyżują Pana Jezusa swoją obojętnością wobec cierpienia.

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Mówimy nieraz - Chciałbym umrzeć razem z Jezusem.

Co to znaczy? To znaczy, że trzeba:

stać się zupełnie ubogim, nieprzywiązanym do żadnych rzeczy materianych, stać się zupełnie czystym, kochać Boga i dążyć tylko do Niego, stać się całkowicie posłusznym - zgodzić się na ostatnie cierpienie, na śmierć, którą wyznaczy nam Bóg.

Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata - ubodzy, czyści i posłuszni.

STACJA XIII

Jezus zostaje zdjęty z krzyża

Pomódlmy się za matki opłakujące swoje dzieci, za żony opłakujące mężów, za wszystkich, których dotyka śmierć najbliższych, za tych, którzy czekają na swój pogrzeb.

STACJA XIV

Jezus zostaje złożony do grobu

To nie grób, ale Zmartwychwstanie, Święto Mocy Bożej, która przeminiła cierpiące, ukrzyżowane Ciało Jezusa w Ciało chwalebne.

To święto Mocy Bożej, jaka nas z grobu wyprowadzi. Bo grób jest tylko bramą, przez którą przechodzi się dalej.

Pozytywnie

facebook