Dlaczego Jezus Team?

Team to drużyna, to grupa, która ma wspólny cel i razem dąży do jego realizacji. Stowarzyszenie Jezus Team to ekipa Jezusa, która pragnie żyć w zgodzie z Jego Ewangelią. Założona została przez kilkoro świeckich, którzy chcą pokazać, że wiara w XXI wieku nie musi być nudą i obciachem. Chcemy być nowoczesnymi Apostołami, którzy dzielą się swoją wiarą, mówią o Bogu, Jego łaskach i przywrócić „modę na wiarę”.

Jak?

Wiara bez uczynków jest martwa, więc przede wszystkim staramy się być dobrymi ludźmi, którzy wypełniają Słowo Boże . Otrzymaliśmy zadanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” czas je wykonać! Głosimy osobę Jezusa wszędzie i wszystkim.

Wszędzie

nie tylko w Internecie, ale przede wszystkim w prawdziwym życiu, chcemy docierać do tych, którzy Go nie znają lub są obrażeni na Pana Boga.

Wszystkim

Dla tych, którzy wierzą chcemy tę wiarę wzmacniać i pomagać w pogłębianiu relacji z Jezusem. Poszukujący i niewierzący również znajdą coś dla siebie – chcemy przybliżyć Boga i pokazać, że nie On taki straszny jak Go malują!

Chcesz dołączyć?

Dołącz do naszego stowarzyszenia! Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę – od artykułów na stronie aż do organizowanie wspólnych projektów ewangelizacyjnych na chwałę Pana!

Szukamy zapalonych ludzi do czynienia dobra!

Jeśli jednym z nich, napisz do nas! jt@jezusteam.pl

Pozytywnie

facebook