Głównym celem Stowarzyszenia Jezus Team jest zrzeszenie osób o chrześcijańskich wartościach, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz krzewienie moralności i etyki w biznesie, kulturze, mediach i nauce.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, komu bliskie są powyższe idee. Aby dołączyć do Jezus Team należy:

  • Pobrać, wypełnić i przesłać na adres mailowy: jt@jezusteam.pl Deklarację Członkowską
  • Wpłacić składkę członkowską - 5zł miesięcznie

Dołącz do nas teraz wypełniając Deklarację Członkowską

Jako Członek Stowarzyszenia Jezus Team:

  • masz możliwość współtworzenia prężnie działającego stowarzyszenia
  • weźmiesz udział w pielgrzymkach, konferencjach, ciekawych projektach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie
  • otrzymasz zniżkę na produkty w sklepie Jezus Team

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Stowarzyszenia Jezus Team pragniemy gorąco zaprosić Państwa do wstąpienia do stowarzyszenia, które ma na celu krzewienie moralności i etyki w biznesie, kulturze, sporcie i w mediach. Zapraszamy Państwa do dołączenia do grona honorowych członków i sympatyków Stowarzyszenia Jezus Team.

Głównymi celami Stowarzyszenia Jezus Team są:

- promowanie Wiary Katolickiej w świecie sztuki, kultury, sportu i nauki oraz w mediach
- krzewienie moralności i etyki w biznesie, kulturze, sporcie, nauce i mediach
- upowszechnianie tradycji i świadomości narodowej
- propagowanie i pielęgnowanie polskości poprzez sztukę i kulturę


Naszym celem jest organizowanie przynajmniej raz w roku kalendarzowym konferencji, poświęconych promowaniu Wiary i etyki w biznesie, w sferze kultury oraz sztuki. W tym roku pragniemy spotkać się na wspólnej modlitwie na Jasnej Górze, po której odbędzie się niniejsza konferencja. Każdy z członków zostanie powiadomiony 2 miesiące wcześniej o planowanym terminie konferencji. W związku z chęcią wypełniania obranych celów i możliwości organizacji tych spotkań, niezbędna jest opłata członkowska. Pragniemy realizować założenia Stowarzyszenia bez narzucania jego członkom uiszczania niebotycznych sum, dlatego też nasza comiesięczna składka wynosi jedynie 5 zł. Zebrane fundusze pozwolą nam na zorganizowanie corocznych konferencji i spotkań dla naszych członków. Zależy nam na zrzeszaniu ludzi oddanych idei promowania Dobra, a nie na gromadzeniu pieniędzy w celach zarobkowych. Jeżeli nie zechcą Państwo zostać członkiem stowarzyszenia, ale promowana idea jest Państwu bliska to prosimy o dołączenie do grona naszych sympatyków i wspierania naszych działań w różny sposób, nie tylko finansowy.

Szanowni Państwo, niniejszy list zostanie rozesłany do wszystkich odważnych, znanych ludzi, którzy publicznie, niejednokrotnie zadeklarowali swoją Wiarę w Pana Boga. Łącząc nasze siły staniemy się niezłomnym orędziem w Jego rękach, czyniąc nasze życie cennym i wyjątkowym. Poprzez świadectwo naszej Wiary, chcemy okazać Panu Bogu wyraz naszej wdzięczności za wszelkie Dobro, jakiego nam udziela. Wzywamy do wspólnego podążania za słowami Jezusa Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” [Mk 16,15]

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność od niedawna, ponieważ wcześniej funkcjonowało jedynie jako portal ewangelizacyjny Jezus Team. Nasze działania wspierane są przez znane organizacje i firmy, m. in. Polski Teatr Historii oraz Fundację Stonoga z Mikołowa. Wzywamy do odważnego, publicznego deklarowania się i wyznawania swojej Wiary, jako przejaw głębokiej wdzięczności dla Pana Boga, za zesłane na nas sukcesy zawodowe oraz dobrobyt. Wzywamy do wypełniania misji katolickiej i do umacnia naszego świadectwa Wiary, czyniąc je szczerym i odważnym.

Bardzo prosimy o wsparcie naszej misji, poprzez dołączenie do grona członków i sympatyków stowarzyszenia Jezus Team.
Czekamy na Państwa decyzję i odpowiedź.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Z wyrazami szacunku,
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Jezus Team

Pobierz List w PDF

Pozytywnie

facebook